Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Nu finns det flera förslag på hur man kan lösa Slussens ombyggnad. Det är därför rimligt att man i demokratisk ordning samlar alla partier och utreder hur man på bästa sätt kan komma fram till en funktionell lösning. Det vore oförsvarligt att inte utnyttja denna möjlighet. Det viktigaste är att resultatet blir hållbart på lång sikt. Det måste ta den tid som behövs.

Jan Ostwald