(rubrik saknas)

Vad händer i gamla Helenelund? Jo, en helt funktionell villa har rivits och ska ersättas med ett flerfamiljshus.

Varför? Jo, för att få in skattepengar och för att en byggentreprenör ska tjäna ordentligt på affären. Man förstör alltså den gamla villa­idyllen med ett hus som ska innehålla 22 lägenheter!

Trafiksituationen runt Eriksbergs torg/Parkvägen är redan nu bedrövlig. Området används som infartsparkering eftersom sådan saknas i Helenelund. Trafiken på Eriksbergsvägen, som ju är en skolväg, är därför stundtals livlig.

Därtill kommer trafik till och från det planerade huset, vilket kommer att innebär många bilar.

Nej, koncentrera byggandet av flerfamiljshus till centrumområdet och förstör inte de gamla villaområdena.

Vi bodde i Helenelund