(rubrik saknas)

I samband med ett åskväder slog blixten ner i en 400 år gammal ek på vår tomt. Eken började brinna, men brandkåren hade ingen möjlighet att komma hit just då.

I stället kom ett flertal grannar hit och fick slutligen elden släckt. Utan alla hjältar på Fornminnesvägen kunde det slutat riktigt illa. Ett stort tack.

Familjen Kjöller