Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Nu har nya Brohuset invigts. Den styrande Alliansen signalerar att ännu en invigning snart är att vänta. Torget utanför ska om­danas för 9,3 miljoner kronor. Man tänker raka bort allt och sätta dit nya träd soffor och lekredskap. Pengarna är Brobornas egna och ska befrämja ”social samvaro och integration”, är det sagt. Det är bara med denna inriktning som pengarna får användas.

9,3 miljoner är mycket pengar! Miljöpartiet argumenterade i kommunfullmäktige för att broborna, som ska nyttja en så här central plats, också borde aktivt inbjudas att påverka innehåll och utformning. Broborna är väl experter på sina egna behov? De borde få se på olika förslag och även fritt kunna få komma med egna önskemål och idéer. Kanske finns det delar (stenarna, djurfigurerna och träden?) av nuvarande torg som inte borde rakas bort, så att mer pengar kunde läggas på annat angeläget (som befrämjar social samvaro), exempelvis på en utveckling av Råby park? Kanske kunde man hitta något som är roligt, inte minst för barnen, året runt?

Och tänker man på att använda giftfria material där barn ska leka?

Vad skulle det göra om det tog en eller annan månad extra att engagera Broborna? Men nej. ­Alliansen anser sig stå över denna dialog. Det viktiga är att få stå och hålla invigningstal. Men det här är, igen, en misshushållning med pengar!

Anna Norberg, gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Upplands-Bro