(rubrik saknas)

Ett stort och varmt tack vill jag skicka till den fantastiske väktaren från Sollentunahems störningsjour som natten till midsommarafton med sin egen kropp som ”barriär” ingrep och förhindrade att jag blev överfallen i min farstu på Bygdevägen!

Jag vågar inte tänka på vad som kunde ha hänt om du inte varit där!

Damen i Terrinen