(rubrik saknas)

De som vill bebygga Kristine­bergsskogen hävdar ofta att Vallentuna måste ta sitt ansvar för tillväxten i Storstockholmsregionen och bidra till bostadsbyggandet. Men redan nu byggs det väldigt mycket i Vallentuna – kommunen är en av de snabbast växande i länet – och ansvaret ska ju handla om mer än bostäder. Det måste också finnas en vilja att ta ansvar för hållbarhet och långsiktighet.

Det är ett välkänt faktum att människan mår bra av närhet till naturen – vi är ju faktiskt en del av den! De som växer upp i dag, riskerar att bli någon slags naturanalfabeter. Man tappar kontakten med och kunskap om de ekologiska systemen som är livsviktiga för mänskligheten.

Bebygg inte Kristinebergsskogen. När träden väl är fällda och berghällarna bortsprängda, är naturen där förstörd för all framtid.

Jennie Bergenholtz, ­Kragstalund