(rubrik saknas)

Jag visste inte så mycket om ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) förut, men vill tacka all underbar personal vid Praktikertjänst ASIH Täby Löwet och Löwet! Ni skänker trygghet och kommer alltid med värme och kunskap. Utan er skulle man kanske behöva vara på sjukhus mer. Kul att ni har datorerna med er. Tack för att ni finns, hjältar!

Tacksam