(rubrik saknas)

Tack till personalen på Snapphanens förskola för en mycket bra insats under dessa två fantastiska år!

Miles, med föräldrar.

Tack till dem i Järfälla OK som i våras placerat ut 160 kluriga kontroller i Järfällas skogar. Vi har haft en fantastiskt rolig sommar och höst. Nu ser vi fram mot nästa års Naturpass.

Två pigga(re) pensionärer

Ett stor tack till den fantastiska personalen på Tallbohovs äldreboende för den vård och omsorg ni gav min käre make Jack. Ni gav honom ett värdigt avslut och tack för det stöd ni varit till mig under denna tid.

D. Päivärinta