ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

De tiotusentals människor som passerar övergångsstället intill Katarinahissen varje dag möts av en ny skylt. Men vad säger rubriken? ”Slussen – från trafikplats till mötesplats”. Blir Nya Slussen inte längre lika viktig som trafikplats? Slussen har alltid inbjudit till möten, till spontana musikframträdanden och till demonstrationer och är en omtyckt mötesplats. Med Nya Slussen blir ytan på Rysstorget mindre och bullrigare och Södermalmstorg kommer till största delen att upptas av en breddad Hornsgata och nya byggnader. Nya Slussen inkräktar på en viktig offentlig och folklig plats. Men vi behöver våra offentliga platser nu och i framtiden.

På skylten påstås att en ny bussterminal kommer att byggas i Katarinaberget. Men bussterminalens detaljplan upphävdes av Mark- och miljödomstolen den 6 december 2013. Det finns nu ingen gällande detaljplan för denna djupt belägna terminal. Visserligen kommer staden att överklaga till en högre domstol men utgången är inte alls säker och i det nuvarande läget är stadens information felaktig. Huvudbron i Nya Slussen blir allt annat än smäcker, inte ens om man framställer den i en solig belysning som i stadens bildarkiv eller till och med gör den guldfärgad som i någon bild. Den dominerar och passar inte in i stadsbilden. Den planerade galleria på Slussen kallas nu handelsplats, ett mer harmlöst ord. Utsikten i Nya Slussen kan beundras i varm miljö i ett av glashusen enligt skyltens text , men det blir inne i kommersiella lokaler. De låga broarna öppnas en i taget för att släppa igenom slussande båtar. Men klaffbroarna är en försämring eftersom det kommer att bildas köer för dem som ska gå eller cykla från Gamla stan mot Södermalmstorg. I skyltens texter vrider och vänder man på fakta för att projektet skall framstå i fördelaktig dager. Marknads­föringen av Nya Slussen kostar miljontals kronor som skattebetalarna får stå för. Skyltens innehåll är missvisande och den bör tas bort.

Nya Slussen-kritiker

ANNONS