(rubrik saknas)

Jag vill förbjuda cigaretter för att vissa dör av röken och för att man ökar livslängden när man inte röker.

Naturen blir renare när det inte ligger fimpar över allt! Om man röker så blir det dålig luft.

Man får dålig andedräkt. Man blir rynkig fortare. Passiv rökning påverkar andra. Om man andas in röken så hostar man och det är inte bra att få in rök i lungorna.

Elias