(rubrik saknas)

Kommentar till insändaren ”Rökfritt till årsskiftet ” den 6 maj:

Jag håller fullkomligt med Elisabeth Nobuoka Nordin (MP). Varför ska förskolelever, skolelever och äldre på boenden behöva utsättas för människor som luktar rök?

Där jag bor finns många som behöver hjälp av hemtjänsten. De är tvungna att öppna sina hem för dem som kommer för att hjälpa dem trots att de stinker av rök. De gamla vågar inte säga något om detta och trots påpekanden till Botkyrka kommun, där man inte svarar, så forsätter detta. Jag skulle önska ett rökförbud i Botkyrka kommun, så att personal inte går in till de hjälpbehövande direkt efter rökpaus. Det skulle dessutom ge mer tid till de äldre på boendena, om de hjälpande bara fick röka på sin rast.

Gittan, Tullinge