(rubrik saknas)

Jag bor i Upplands-Bro sedan många år. Då jag besväras av postpolio (sena effekter av polio) i båda benen som förvärras hela tiden har jag sedan flera år haft parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vilket hjälpt mig oerhört mycket.

Parkeringstillståndet gick ut under senvintern 2013 då jag ansökte om nytt. Jag fick då avslag med motiveringen att jag inte kör bilen själv. Den läkare som fattat beslutet har inte en aning om vem jag är och vilka problem jag har. Frågan är om vederbörande vet vad polio är.

Har också pratat med Transportstyrelsen som kommunen hänvisade till, men där sades att det är den kommun man bor i som beslutar i ärendet.

Mycket besviken kommuninnevånare