(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”P-vakterna är för snabba” den 27 maj:

Jag blev stum när jag läste ditt inlägg, Julia. P-vakterna i Täby centrum gör exakt det de ska, hur kan de vara för snabba?

Du får parkera bilen i tre timmar. Efter din middag kan du ta en kort promenad till din bil och förlänga tiden i ytterligare tre timmar.

Det är inte p-vakternas fel att du inte kan hålla tiden eller glömmer p-skivan. Min medkänsla ligger hos p-vakterna som behöver möta din arroganta attityd.

SF