(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Om en sak är vi i alla fall överens den 27 maj.

Att låta hämta eller köra iväg sitt trädgårdsavfall är en stor ogärning för miljön och ett stort slöseri av resurser. Ett litet räkneexperiment belyser detta tydligt:

Enligt SCB hade Vallentuna precis under 12 000 hushåll i december 2013. Räknar vi riktigt lågt har 6 000 av dessa trädgård.Om då hälften av dessa, 3 000, använder tjänsten två gånger per år (alternativt kör själv) blir det 6 000 transporter till återvinningscentralen. Transporter som i allra högsta grad bidrar till växthuseffekten helt i onödan. Till det kommer dessutom all hantering med stora maskiner vid återvinningsstationerna. I verkligheten är det säkert långt fler än 6 000 transporter och de som inte kör iväg, släpar ut det på allmän mark där det bildas stora skräphögar.

Det som ska vara tillåtet att elda på sin tomt är sådant som inte kan komposteras, alltså kvistar och grenar. Det som kan komposteras ska å andra sidan inte eldas, det vill säga gräs, löv, mjuka växtdelar et cetera.

Att något är skönt att slippa räcker inte som argument. Du tycker det är skönt att slippa röklukt, jag tycker det skulle vara skönt att slippa stöka med hämtning eller bortkörning av avfallet och i stället elda upp det.

Återigen, ge oss åtminstone två veckor på våren respektive hösten att elda våra kvistar. Årets övriga 48 veckor kommer ju överkänsliga slippa röklukten.

Nyinflyttad