(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Dags att ta itu med flygbullret politiker”, den 20 maj:

Swedavia erbjuder sedan 2009 de flygbolag som har teknisk möjlighet att göra kurvade inflygningar till Arlandas Bana 3, där inflygningen går mellan Täby och Vallentuna tätorter i stället för rakt över Upplands Väsby tätort.

Under 2013 genomfördes tio sådana kurvade inflygningar, att jämföra med drygt 100 000 inflygningar totalt till flygplatsen. Swedavia har redovisat till mark- och miljödomstolen, och i ingivet överklagande, att bolaget inte bedömer att det finns förutsättningar att genomföra särskilt många fler kurvade inflygningar per år än så till Bana 3, under lång tid framöver.

Även om Mark- och miljööverdomstolen skulle slå fast den tidigare domen, det vill säga kraftiga begränsningar för raka inflygningar till Bana 3 söderifrån från 2018, så är det ändå inte möjligt att genomföra mer än ett mycket begränsat antal kurvade inflygningar med dagens teknik.

Dock innebär Arlandas nuvarande miljötillstånd att Upplands Väsby ska undvikas vid inflygningar så långt möjligt, varför Swedavia dels undviker tätorten helt nattetid, dels fortsätter att aktivt delta i det internationella arbetet med utveckling av tekniker för kurvade inflygningar.

Klas Nilsson Presschef Swedavia