(rubrik saknas)

Jag vill skicka ett helt fång rosor till Humaniora hemtjänst och till Skoga.

Underbar personal!

Växelvården fungerar jättebra! Vad skulle vi göra utan er?!

Carin Flodin