(rubrik saknas)

Äntligen har det som borde varit etablerat för länge sedan mognat hos en majoritet av landstingets trafikpolitiker – nämligen utbyggd kollektivtrafik på Stockholms vatten. Nya linjer ska börja sin trafik 2015.

En av de nya linjernas hållplatser är planerad nedanför Södersjukhuset med bekväm omstigning till SL-buss.

Vi har det trångt på gatorna i stan, bussarna kan inte hålla tidtabellerna, cyklisterna lever farligt, avgaser och ohälsosamt asfaltdamm sprids. Allt talar för att flytta de transporter vi kan till vattnet! Det gäller inte bara Stockholm, utan hela Mälardalen. Med stora miljövinster som följd.

Vi har en stad byggd på öar. Och mycket vatten. Det innebär långa omvägar om vi inte har tillgång till båtlinjer, något som i Stockholm varit en stor bristvara. Broar är inte lämpliga att bygga överallt.

Särskilt inte en diskutabel gångbro som blir ett hinder för kollektivtrafiken på vatten, en bro som dessutom påtagligt skulle öka besökstryck och nötning i nyinstiftat naturreservat: Årsta holmar. Den stora holmen nås med båt i dag, och det kan så förbli.

Den utbyggda kollektivtrafiken på vatten kommer att vara till allmän nytta och kommer att uppskattas av flertalet Söderbor. Kasta broförslaget i papperskorgen!

En tvärlinje med pendelbåt kommer att kunna förbinda centrala Södermalm med delar av staden vi idag får göra långa omvägar för att nå landvägen. Och båtpendeln kan några avgångar om dagen ha möjligheten att svänga in till Årsta holmar. Bro puts veck!

Pendelbåtar inbjuder till trivsamma resor, det går att skriva, läsa och fika ombord. Och vattenvägen ligger bara och väntar på att nyttjas – den har försumbar underhållskostnad!

Anders Djerf (V), Stockholms hamns AB styrelse, kollektivresenär och båtpendlare