(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Jobben har blivit fler med Alliansen” den 20 maj:

En sysselsatt räknas som sysselsatt om personen arbetar minst en timme i veckan. Den viktigaste frågan för Margareta Cederfelt och ”arbetarpartiet” Moderaterna är att till varje pris sänka skatter. Mellan 2006 och 2014 med 140 miljarder kronor.

Sedan 2006 har arbetslösheten ökat med 71 000 personer. Antalet personer som varit utan arbete mer än ett år har ökat med över 100 procent sedan 2006. Högeralliansen har sedan 2011 satsat 5,4 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar 1,35 miljoner kronor per jobb.

Sanningen är att högeralliansen lagt 27 gånger mer på skattesänkningar än på välfärden. Hade de största vinstdrivande skolbolagen samma lärartäthet som våra kommunala skolor skulle 2 700 lärare kunna anställas.

Margareta Cederfelt och ”arbetarpartiet” Moderaterna arbetar för ett ”starkt Sverige” med att öka förtidspensioneringen av unga, att öka klyftorna i samhället och försämra tryggheten för människor.

Men detta ska vi, de 80 procent som inte vill ha vinstdrivna företag i skola, vård och omsorg utan att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten, ändra på den 14 september.

Bengt Sundell