(rubrik saknas)

Gångvägarna i Rinkeby är kraftigt eftersatta till skillnad mot gångvägarna i Kista, Husby och Akalla. Sprickorna i asfalten är så djupa att man numera lätt vrickar fötterna, till exempel på Basargången.

Den fina groddammen är nästan helt igenväxt och inte en fågel syns! Bilder vid dammen visar däremot alla fågelarter man ska kunna se där.

Varför inte ge arbetslösa jobb med att rensa upp både där och i Igelbäcken?

Dags för förvaltningen att satsa på fler områden än Kistasidans.

Ia