(rubrik saknas)

Vi som bor i Hagängen har fått nya busshållplatser på Stockholmsvägen i anslutning till området . Och det känns bra! Men vad jag inte förstår är varför vi fortfarande ska vara utan buss-kurer.

Nu fanns ju chansen att placera ut busskurer vid bygget av de nya hållplatserna. Men icke sa Nicke!

Vad är det som motiverar att vi i Hagängen inte får busskurer? Som till exempel vid Hammarby kyrka, där finns en hållplats försedd med busskur som frekventeras så sällan att busshållplatserna vid Hagängen i jämförelse framstår som Stockholms central i antalet resande?

Och en annan fråga. De elektroniska informationsskyltarna står kvar vid de numera nedlagda hållplatserna på gamla Lasarettsvägen, medan de nya hållplatserna på Stockholmsvägen inte har fått några sådana.

Är det meningen att man först ska stå vid den nedlagda hållplatsen för att få information om nästa avgångstid och därefter, när information om nästa avgång kommer, löpa gatlopp till den nya hållplatsen för att hinna med bussen?

Jag bara undrar, SL!

Henry Perneborg