(rubrik saknas)

Har till min besvikelse sett att det skall öppnas ytterligare en pizzeria i ”byn”. Räcker inte de 14 vi redan har?

Jag har inget emot en pizza då och då, men kommunen borde styra tillstånden så vi får lite variation i restaurangutbudet.

Peter