(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Debattera gärna – men med respekt” den 24 juni:

Jag hoppas att ni politiker kan lägga tid på bättre saker än jaga sympatipoäng för ”näthat”. Ett öppet debattklimat har vi efterfrågat länge. Tidigare ”samrådsmöten” har varit införsäljning av Eon och Hagby. Oroade invånare som ställt frågor har fått förlöjligande och undvikande svar.

Respekt förtjänar man, det är inte en rättighet. Det får ni genom att agera föredömligt och professionellt. Flera ledande politiker har förlöjligat ”motståndet” offentligt och det har förekommit påtryckningar i syfte att tysta ner motståndet. Miljöpartiet är det enda parti som har agerat professionellt i denna fråga.

Inga av oss är emot fjärrvärme och vi vill minska nyttjandet av fossila bränslen. Det är den orimliga lösningen och de bristfälliga beslutsunderlagen som vi är emot.

Det finns miljövänligare alternativ. Inte heller får konkurrens kosta hur mycket som helst. Det finns hela tiden avvägningar som måste göras. Den får man genom att ta fram objektiva, fakta­baserade beslutsunderlag med faktiska beräkningar och/eller simuleringar i komplexa fall.

Det är enkelt att hantera motstånd. Det är att sakligt och objektivt besvara de frågor som går att besvara och motivera varför när man inte vill/kan svara.

Om ni är seriösa och tar ansvar för vår miljö och hälsa är ett ordentligt, objektivt omtag från ruta noll, utan hänsyn till teknisk lösning och leverantör det enda alternativet. Allt annat är förkastligt.

Jag ser fram emot en seriös omstart och hoppas att frågan inte bara förhalas till efter valet.

Michael Thunberg