(rubrik saknas)

Vad är det som ska styra i hemtjänsten och arbetet med funktionshindrade? Tiden eller kundens behov?

I dag har den redan otillräckliga restriktiva tiden reducerad av biståndsbedömare i kommunen. Slutsatsen blir för att kunden ska vara nöjd samt få en god omvårdnad att vi helt enkelt arbetar gratis! Det spelar ingen roll hur snabb och effektiv man är – tiden räcker inte alltid till! Eller menar beslutsfattarna i kommunen att vi ska lämna kunder som inte fått sina behov tillgodosedda? Inget oförutsett får hända som till exempel att byta batteri i hörapparat, då spricker tiden! Så begränsad är den!

Jag gör varje dag gratisjobb för att tiden helt enkelt inte räcker till! Detta med anledning av att jag inte kan tänka mig att lämna en kund som inte är nöjd!

Vanvården kommer att öka och då pratar man i kommunen om kundval, höja kvalitet och valfrihet. Är inte detta cyniskt?

Anonym