(rubrik saknas)

Nu är det vintersäsong, Trafikverket som ansvarar för E18 har sänkt hastigheten genom Danderyd för att minska farliga partiklar som drabbar bland annat de närmare 2 000 barn som går i olika skolor och förskolor nära motorvägen. Barn, äldre och sjuka är extra känsliga.

Problemet är att åtgärden är verkningslös när det gäller partiklarna. Trafikverkets mätningar 2009 och 2011 visar att partikelhalterna i Danderyd nästan bara beror på antal bilar med dubbdäck på E18. Mätningarna visar att morgonrusningen med fler fordon – och köer som ger sänkt fart – kraftigt ökar partikelhalten.

Mitt på dagen kör färre bilar men fortare och halterna sjunker. Sedan ökar partiklarna igen under den lite mer utspridda eftermiddagsrusningen.

Trots detta vill Trafikverket få oss att tro att farligheten försvinner med en hastighetssänkning. Dessutom hoppas de på särskilda förbud eller avgifter för dubbar. Att det ger viss effekt inne på Södermalm betyder inte att det ger effekt på dem som måste bilpendla från Roslagen.

Alla föräldrar till barn i Stocksundsskolan, Mörbyskolan, Danderyds Montessori, Kyrkskolan, Fribergaskolan, Prästkragens, Charlottenbergs och Villa Solvis daghem och även Mörby och Danderyds gymnasium, skriv till gunnar.malm@trafikverket.se som är GD och kräv seriösa åtgärder, (mer information på www.e18.n.nu).

Påskynda tunnelbana till Täby. Gör som i Södra länken: Stoppa trafiken när halterna når skadliga nivåer. Påbörja arbetet med en tunnelförläggning av E18. Det byggs 100 000 nya bostäder i nordost och de farliga partiklarna minskar inte utan drastiska, knappast önskvärda åtgärder som sänker kapaciteten på E18.

Danderyds kommun, som enligt länsstyrelsen ansvarar för mätningar – sätt upp en stor tavla vid sjukhuset som visar både gränsvärde och aktuellt värde, och hur många dagar luften varit direkt farlig att andas, särskilt för våra barn som är extra känsliga. Dags att sluta snacka och börja jobba!

Camilla Engström och Jan Lindqvist

Danderyd