(rubrik saknas)

Efter bakläxa från Stockholms läns landsting 2010 omarbetade Väsby kommun planförslaget till Väsby sjöstad. I sitt nya remissvar i våras ställer sig landstinget mer positivt. Man skriver att planförslaget har högt ställda mål beträffande hållbarhet och miljö, men sätter frågetecken för hur dessa kvaliteter ska säkerställas i genomförandet.

Och just där ligger väl själva kärnfrågan. Vilken trovärdighet har planförslagets stora miljöambitioner? Det är ju den geografiska placeringen av den nya stadsdelen som punkterar hela hållbarhetsidén. Till exempel utlovar lokaltrafiken inga kommunikationer av matarbusskaraktär, förrän området står färdigt om 20–30 år. Vilka nya bosättare i ett Väsby sjöstad kommer inte att förlita sig på bilen fram till dess? Och vem garanterar att vanorna ändras därefter?

Den nödvändiga satsningen på nybyggd infrastruktur gör projektet i sig oerhört kostsamt och området riskerar att under lång tid behöva stora kommunala bidrag. Kommer den kommunala ekonomin överhuvudtaget orka med att slutföra projektet? Och vad blir konsekvenserna om inte…? Det hela riskerar alltmer att bli ett ekonomiskt hasardspel för kommuninvånarna.

Inför risken att förlora folkomröstningen manipulerar nu Allianspartierna omröstningsfrågan till att omfatta såväl ”utveckling av Sättraområdet” som ”naturreservat i Runbyskogen”. Man låter hotfullt förstå, att den som röstar nej till Väsby sjöstad också röstar ja till Sättraområdets totala förfall och en framtida, hejdlös exploatering av Runbyskogen?

Vad motiverar den utpressningstaktiken och vad säger de olika markägarna?

Hösten 2014 blir det folkomröstning. Med en ärligt formulerad fråga på röstsedeln har var och en chansen att säga nej till Väsby sjöstad och därmed stödja en mer centralt placerad utbyggnad av Väsby.

Jenny Resch