(rubrik saknas)

Vill sända ett varmt tack till två sköna pensionärer vid namn Kristina och Jörgen som hjälpte oss när vi gått vilse i skogen runt Edssjön. I stället för att låta oss gå den långa vägen tillbaka till Väsby, erbjöd ni skjuts hem. Och det är vi väldigt tacksamma för, då klockan hunnit bli mycket och myggen lite ivriga. Världen blir ännu trevligare med människor som ni!

Maria och Isabel