(rubrik saknas)

Den starka solen har gjort att sjöväxterna blommat explosionsartat – vilket är bra, då det gynnar djurlivet. Växterna tar dessutom upp överflödiga näringsämnen och renar och syresätter vattnet.

Fiske och fågelskådning påverkas positivt av den ökade växtligheten och blommande näckrosor är vackra.

Badandet kommer bara att leda till att vi tvingas lyssna på vrålande barn och städa tomburkar, flaskor och grillfester längst stränderna.

Många glömmer också att en eventuell rensning av Drevviken betalas av våra skattepengar. Varför ska vi betala för något som missgynnar våra intressen? Varför inte prova på att snorkla i Drevvikens klara vatten i stället för att egoistiskt påtvinga andra er vilja.Miljövän