ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Det står utom tvivel att lärarna är avgörande för att lyfta svensk skola. Forskningen är tydlig med att den enskilt mest effektiva åtgärden för att förbättra elevers kunskapsresultat är tid mellan elever och lärare.

Samtidigt visar Pisa att sen ankomst och skolk är en stor utmaning för svensk skola. Detta innebär mindre tid för undervisning och mer tid för att hantera stök och oro. Nya Moderaterna menar att detta är en ödesfråga för svensk skola. Både lärare och elever behöver mer lugn och ro i klassrummet för mer tid till undervisning och högre kunskapsresultat.

Nya Moderaterna menar att alla skolans parter har ett gemensamt ansvar att förändra elevers attityder till skolan och skapa mer studiero i klassrummet. När lärarna inte behöver lägga så mycket tid på stök, utan kan koncentrera sig på undervisning, menar vi att elevernas kunskaps­resultat kommer att stärkas. Därför presenterar vi fem förslag för hur mer lugn och ro skapas i svenska klassrum:

Efterlevnaden av skollagen ska skärpas genom att Skolinspektionen fokuserar mer på trygghet och studiero.

Sveriges rektorer måste ta ett större ansvar för att skolan har gemensamma ordningsregler. Det måste också bli tydligt hur avsteg från reglerna följs upp och att de upplevs vara legitima.

Sanktionsmöjligheterna i skollagen ska vara ett tydligare verktyg för lärarna. Skolor ska inte kunna upprätta egna regler som begränsar lärares befogenheter.

Stärk lärarnas ledarskap i klassrummet och utöka inslaget av ledarskap i lärarutbildningen.

Förenkla och minska administrationen för lärare särskilt vad avser möjligheterna att använda sanktioner. Varje lärare ska inte behöva uppfinna ett eget system för detta.

Det är uppenbart att det behövs ett större gemensamt vuxenansvar för lugn och ro i skolan. Lärare, övrig skolpersonal, skolledning, elever och föräldrar behöver samlas för mer studiero som höjer kunskapsresultaten.

ANNONS

Tomas Tobé (M) ­ytbildningspolitisk talesperson

Agneta Lönn (M)

ledamot i utbildningsnämnden i Järfälla

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Järfälla direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.