(rubrik saknas)

Läser en intressant artikel i Dagens Nyheter om buller och ess påverkan på vår hälsa. Det ger ”negativa hälsoeffekter, högt blodtryck, sömnstörningar och i förlängningen hjärt- och kärlsjukdomar”. Intressant för mig eftersom jag bor i Brunnby vik och lider av högt blodtryck och sömnsvårig­heter sedan många år. Tänk att man kan bli sjuk bara av att bo i Väsby. Undras om de som utsåg kommunen till årets miljökommun vet det …

Sömnlös och trött