(rubrik saknas)

Stort tack till den person som uppmärksammade vår påkörda katt (vitgrå) på Aspviksvägen vid en busshållplats den 20 juli. Du tog dig tid att ringa polisen så att han blev omhänder­tagen tills vi kom hem. Han har nu fått ett värdigt slut och en fin ”begravning”.

Torkels familj