(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Invadera inte vår privata badstrand” den 19 augusti:

Jag bor i Tumba och varje sommar sedan 2006 brukar jag gå till badstranden i Hamringe som enligt insändaren är den strand som ”invaderas” av folk som inte är önskvärda där.

Jag vill säga att det inte stämmer. Det som jag upplevt är att det finns en segregation på den stranden och att man är inte välkommen om man inte bor där och har en annan färg. Jag tycker att Hamringestranden börjar likna en ”apartheid-beach” som i det gamla Sydafrika.

Botkyrkabyggen och Botkyrkapolitikerna måste göra något för att starta en integrationsprocess med dessa personer som känner sig invaderade.

Boende i Tumba