ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Vi måste ta ansvar för Edsviken” den 12 augusti:

Anki Elken i Sollentunapartiet ställer frågan: Vilka konkreta mål har majoriteten i Sollentuna avseende reningen av dagvattnet som rinner ut i Edsviken?

Det är för oss i majoriteten helt obegripligt att Anki Elken inte verkar känna till det mycket omfattande kommunövergripande dagvattenprojekt ”Edsvikens vattensamverkan”, vars målsättning är att Edsviken ska vara ”renad” till år 2020. I slutet på förra året levererades en omfattande expertrapport som redovisar alla de åtgärder som måste vidtas avseende dagvattentillrinningen till Edsviken från berörda kommuner(Sollentuna, Stockholm, Solna och Danderyd).

Till detta kommer även de föroreningar som kommer in från Östersjön och hålls kvar av tröskeln vid Stocksund. Planering för relevanta och konkreta åtgärder har nu påbörjats av bland annat Sollentuna. Att Anki Elken och Sollentunapartiet nu enbart vill samordna insatserna för dagvattenutsläpp vid Edsbergs slott framstår mer som uppvaknandet ur en Törnrosasömn än ett verkligt engagemang för att värna om hela Edsvikens vattenkvalitet.

Det ansvaret tar däremot majoriteten.

Benkt Kullgard (M) ordförande i miljöutskottet, riksdagskandidat, Per Gibson (FP) ordförande i Edsvikens och Oxundaåns vattensamverkan, Magnus Ramstrand (KD), vice ordförande miljöutskottet