(rubrik saknas)

Värmdö har infört möjligheten att välja utförare av hemtjänst, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Med LOV får de som utför tjänsten samma timersättning och de äldre får välja bland dessa utförare. Kristdemokraterna vill att Värmdö även ska använda LOV för att ge äldre personer rätt att välja vem som skall leverera den mat de har rätt till.

Med LOV konkurrerar inte företagen med pris utan med kvalitet. Kristdemokraterna har nationellt föreslagit att 100 miljoner kronor per år satsas i stimulansmedel till kommunerna för att införa rätten att välja matleverantör.

Full respekt även för äldre personer ger att de på riktigt ska ha inflytande över sina liv.

Jan Dolk

Ulf Kjellson

Kristdemokraterna Värmdö