(rubrik saknas)

… är fantastiska Maha på hemtjänsten som engagerar sig och sprider värme till både patienter och personal!

Du gjorde min dag. Härligt att se att vården fungerar, ibland.

Sjukgymnasten

…är alla som hjälpte till att vårda Ingrid Karlsson vid livets slut. Hemtjänstpersonal som behandlat Ingrid med både ömhet och respekt, vårdpersonal som såg till att hon var smärtfri och behandlade henne med samma omsorg och respekt.

Tack för att hon fick som hon ville, att somna in hemma. Det hade aldrig gått utan er!

Carina Trygg