(rubrik saknas)

Det lutar åt att Täby kommun kommer göra kraftiga avvikelser från gällande detaljplan i området kring Djursholmsvägen/Slottsvägen i Näsbypark. Planen är att låta en byggare resa att hus som är betydligt större en kringliggande hus i området.

Detta kommer försämra boende­kvaliteten för oss grannar, med till exempel ökat bilbuller, skugga och mindre vy av himlen.

På den aktuella hustomten får man inte bygga bostäder – man får inte bygga på tomten alls – och i området gäller en maxhöjd på två våningsplan. Kommunen kommer som det ser ut att riva upp planen och man har korrekt tagit in yttranden från grannar.

Men kommunen har redan vid projektets start i ett informationsmöte sagt att man inte ser några konstigheter med bygget och heller inga större problem för varken grannar eller området som helhet.

Min undran som berörd granne är om detaljplanen inte gäller kommunen utan enbart är något som privatpersoner ska rätta sig efter? Det ska tilläggas att många grannar i området har yttrat sig till kommunen och de allra flesta nämner i huvudsak att huset avviker för kraftigt från övriga hus i området.

Det är skillnad på en villa och ett hus med 18 lägenheter och dess utrymmen. Det finns ett fåtal flerfamiljshus redan i området men inget som är så stort som detta.

Mer information om projektet finns att läsa på Täby kommuns webbsida. Sök på ”Matrosen 2”. Förstudiernas husbilder är inte skalenliga. Avstånden mellan fastigheterna är inte heller korrekta. Sammanfattning av grannars yttrande finns också samlat.

Uppgiven granne