(rubrik saknas)

Grundstommen till ett Attefallhus.
Grundstommen till ett Attefallhus.