(rubrik saknas)

Läget i svensk skola är årets hetaste fråga. Den borgerliga skolministern Jan Björklund (FP) tvingas ständigt rycka ut för att komma med nya förslag eller ändra sina gamla. Skolresultaten sjunker och färre elever är behöriga till gymnasiet. Många elever och föräldrar känner oro för utvecklingen.

Efter sju år måste vi konstatera att regeringen misslyckats. Självklart finns det mycket som fungerar bra, många engagerade lärare och skolledare gör fantastiska insatser varje dag. Men det måste bli bättre.

I stället för att sänka skatterna hade vi socialdemokrater satsat 4,5 miljarder mer i skolan nästa år. Pengarna skulle gå till: Mindre klasser. Upp till fem barn färre per klass under de första åren i skolan. Tidiga insatser ger bäst ­effekt, därför behövs det fler speciallärare och specialpedagoger, så att alla som behöver kan få tidigt stöd. En lärarmiljard för att höja läraryrkets status och förbättra ­lärarnas villkor. Vi vill också stärka rektorerna så att de får mer tid för sitt uppdrag som pedagogiska ledare i skolan.

Läxrut ska avskaffas och alla elever ska erbjudas läxhjälp i skolan. Ingen ska fråga efter föräldrars betalningsförmåga när man frågar om en krånglig skoluppgift.

Stärka jämlikheten. Alla elever ska lyckas – inte bara några. Staten ska ta ett större ansvar för att stötta de skolor som har tuffast förutsättningar.

Ordning och reda i skolan. ­Regeringen har inte gjort något åt vinstjakten i skolan under sina sju år vid makten. Oseriösa lyck­sökare ska inte få starta skolor. Man ska inte behöva oroa sig för att skolor ska gå i konkurs. Överetableringen av skolor måste stoppas.

Och alla skolor ska följa lagen: Elever ska kunna välja skola – men skolor ska inte välja elever! Vi vill att kommunerna tar över ansvaret för antagningen till de fristående skolorna som ­ligger i kommun. Alla barn ska ha samma möjlighet att komma in på den skola som de valt.

Agneta Karlsson (S) ­riksdagsledamot,

­ordförande för Social­demokraterna i ­Järfälla