(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken ”Rädda stadsnära orörda strandzoner” den 17 september:

Tvärtemot vad signaturen Peo skrev blev jag glatt överraskad att man nu kan cykla runt hela Långsjön.

Att cykelvägen förstör naturen håller jag inte alls med om.

Jag tycker att man lyckats mycket bra med anläggningen av vägen, som är slingrig, omväxlande och rolig att ta sig fram på för oss som inte kan gå långpromenader.

Däremot är jag också motståndare till nybyggnation av områden vid Nyfors och Tyresö-Flaten.

GEJ