(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Först när jag skrek av smärta kom en läkare” den 1 oktober:

Sara beskriver sina erfarenheter från Huddinge sjukhus när hon skulle in för svåra magsmärtor. Väntan, väntan och mera väntan ledde till att hennes blindtarm brast.

Sara undrar varför akutmottagningen fungerar så dåligt? Varför är det så ont om platser? Och varför är vården så dålig efter operation? Vem äger frågan om hur sjukvården fungerar, undrar Sara? Är det våra folkvalda eller är det sjukvårdens eget fel?

Sara, det är vi folkvalda politiker som är ytterst ansvariga för hur sjukvården fungerar. I Stockholm har vi en borgerlig majoritet sedan 2006. Redan 2007 slog landstingets egna utredningar larm om att Stockholm saknar i storleksordningen 600 vårdplatser. Först 2010 började landstingsmajoriteten regera och fatta beslut om att skapa fler vårdplatser. Men att göra det tar tid. Det är senfärdigheten i att fatta nödvändiga utbyggnadsbeslut som gör att vi har kaos på våra sjukhus idag.

Sedan finns det saker i den rena behandlingen av dig som du inte ska finna dig i. Jag tycker att du ska skriva till patientnämnden och berätta om hur sjukhuset misslyckades med att ge dig god vård.

Dag Larsson (S) landstingsråd