(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Lokal vindkraft kan ge el åt 10 000 villor” den 19 augusti:

Centerpartiet efterlyser hur de andra partierna ställer sig till vindkraft i kommunen – och vårt svar ska ingen behöva tveka om – vi säger självklart JA till vindkraft. Vi föreslog redan år 2008 att Huddinge skulle satsa på vindkraft.

Det finns sedan länge kunskap om att även mindre vindkraftverk ger stor vinst och effektivt kan tillvarata den kraft som finns i vinden.

Men inte nog med det. Vi vill sätta fart på en bred klimatomställning genom stora satsningar också på solenergi, biogas, cykel och kollektivtrafik. Låt oss göra Huddinge till en föregångare i klimatfrågan!

Marica Lindblad (MP)

oppositionsråd