(rubrik saknas)

Huvudprincipen i trafikstyrningen på Södermalm är att trafiken inte ska gå direkt genom bostadsområden. Mycket av trafiken ska flyta på Ringvägen-Renstiernas gata på östra Södermalm. I dag finns dock något som utvecklats till en smitväg för tusentals bilister. Södermannagatan/Katarina Bangata är avstängd för motorfordonstrafik. Det finns en tydlig skyltning som anger att bara bussar och taxi får ta denna väg. Men det struntar man totalt i. Trafiken har år efter år utökats. Skyltningen är tydlig, men vem bryr sig när ingenting händer. Buss 59 tar den här vägen. Den måste fram eller så måste linjen ändras.

Något måste dock göras för att ta bort denna flod av trafik som flyter i bostadsområdena. Trafiken flyter då också på från alla gator som ansluter till Södermannagatan både från söder och norr. Något måste göras för att få bort denna smittrafik. Hinder av något slag måste skapas. Och polisiära insatser måste till. Det kan inte fortsätta som i dag där trafikfloden korsar gågatan Katarina Bangata och drar förbi precis vid Greta Garbos Torg.

Kjell Olofsson, Gotlandsgatan