(rubrik saknas)

Svar till ”Kulturhus i Kungälv men inte i Tyresö” den 26 augusti:

Nu verkar det ha uppstått ett rejält missförstånd. Moderaterna och Alliansen i Tyresö har redan fattat beslut om att bygga ett Kulturhus i Tyresö.

Det kommer att byggas i anslutning till Tyresö centrum och Bio Forellen. Detta klubbades redan före sommaren i den kommunplan som kommunfullmäktige i Tyresö antagit.

Det har också kommunicerats på en rad olika sätt och det är därför trist och tråkigt att behöva läsa en sådan insändare.

Det nya kulturhuset ska innehålla alltifrån bio till bibliotek och konsthall.

Det ska även finnas en stor inomhusscen och en utomhusscen. Vi behöver inte åka till Kungälv då vi redan fattat beslut.

Fredrik Saweståhl (M)

kommunstyrelsens ordförande