(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Folk flyttar på grund av bullret” den 9 september:

Det kommer trafikbuller från Drottningholmsvägen och de boende kräver bullerplank mellan Alvik och Åkeshov. Bortsett från att Drottningholmsvägen inte går till Åkeshov, så kan det väl inte vara någon överraskning, att stora trafikleder bullrar? Det gjorde de säkert innan de boende valde att flytta in.

Om fastighetsägarna inte förutsåg bullret, så kan de väl fixa det nu. Bygg egna bullerskydd. Och ta i lite extra utifall man börjar bygga på Bromma flygplats. Då kommer det att bullra!

Tommie