(rubrik saknas)

Upplands Väsby är idag Stockholms läns tredje snabbast växande kommun när det gäller nya invånare vilket ställer krav på tillgängliga bostäder.

Det är viktigt att stärka Väsbys attraktionskraft – människor ska både vilja flytta till Väsby och stanna kvar. Nordvästra Väsby, med områdena Väsby Sjöstad, Sättra och Runbyskogens naturreservat, är ett utvecklingsförslag som innefattar en stadsdel med 3 000 nya bostäder i tät bebyggelse.

Den innehåller möjligheter för upp till 45 000 kvm näringsverksamheter och ett nytt naturreservat i Runbyskogen. För området planeras god kollektivtrafik, exempelvis spårbilsystem eller tät busstrafik, som gör det möjligt för människor att ställa bilen.

Stockholms län har idag enligt beräkningar av Stockholms handelskammare ett underskott på cirka 110 000 bostäder, ett underskott som om 10 år beräknas uppgå till cirka 200 000 bostäder. Vi vet också att bostadsbyggandet inte ökar i länet i den takt som behövs och därför är det så viktigt att vi tar vårt ansvar och skapar förutsättningar för fler att bosätta sig här.

Vi måste som kommun säkerhetsställa att människor ska vilja verka och bo i Upplands Väsby och då måste vi också fortsättningsvis vara en kommun som erbjuder god service i form av skola, vård och omsorg.

Kommuninvånarna bidrar med skatteintäkter vilket ger mer utrymme till att skapa bättre och långsiktiga förutsättningar. Vi inom Centerpartiet vågar ta initiativ till att bygga klimatsmart och verkar för att Nordvästra Väsby ska vara ett exempel för omvärlden på hållbar stadsutveckling. Parallellt med det planerar vi för satsningar på gång- och cykelvägar, laddstolpar för nya miljövänliga bränsletyper, utökad kollektivtrafik och föreslår även klimatneutral kollektivtrafik som spårbilssystem.

Vi tror att det är många som längtar efter ett sådant boende som genom högt uppsatta miljömål gör nordvästra Väsby till Sveriges miljövänligaste stadsdel. Vi säger ja till Väsby sjöstad!

Ann-Christin Larsson Frickner (C), kommunalråd Upplands Väsby