(rubrik saknas)

Skribenten tycker att det slarvas för mycket när trottoarrna återställs.
Skribenten tycker att det slarvas för mycket när trottoarrna återställs.

Under många år har trottoarerna på Södermalm gång på gång grävts upp för att kabelföretag ska få lägga ned sina nya kablar. Samordning verkar vara ett okänt begrepp för trafikkontoret, som ger tillstånd.

Tydligen finns inte längre yrkesfolk för stenläggning att få tag på eller har man låtit billigare arbetskraft lägga igen trottoarerna när arbetena blivit klara.

Resultatet har blivit allt sämre trottoarer. Stora gropar på trottoarerna efter kort tid därför att underarbetet är för dåligt utfört. Lösa stenar som sticker upp som snubbelfällor.

Trottoarer har blivit som berg- och dalbanor med lutning åt olika håll. Inte sällan ser det ut som om man bara slängt tillbaka gatstenarna när man återställt.

Ett av de värsta exemplen är stenläggningen på en av trottoarerna på Blecktornsgränd, backen mellan Hornsgatan och Brännkyrkagatan. Trottoaren har blivit som en farlig berg- och dalbana där gatstenar sticker upp och där trottoaren lutar åt olika håll varje meter. Mycket farligt inför vinterns halka i denna branta backe!

Samma företag har förstört ett antal trottoarer i dessa kvarter. Både företaget och trafikkontoret har lovat att arbetena skulle göras om, men det var uppenbarligen bara tomma ord. Tyvärr verkar inte trafikkontoret bry sig särskilt mycket om hur trottoarerna blivit allt sämre återställda för varje gång dessa grävts upp med risk för snubblande och halkande gångtrafikanter.

Trafikkontoret och uppgrävande företag: det är dags för skärpning! Det finns inget vettigt skäl att acceptera förstörda trottoarer.

Boj