(rubrik saknas)

SVAR på insändarn ”Hutlös höjning på Täby konstspår” den 26 november:

Täby konstsnöspår drivs av två ideella föreningar, Täby IS Skidor och Sundbybergs IK Skidor. Klubbarna lägger ner många timmar ideellt arbete. Avgiften som tas ut ska täcka såväl kostnader för hyra av maskiner som inköp och underhåll av material (såsom elverk, pumpar och snökanoner) samt den dagliga driften.

Prisjusteringen på årskort från 700 kronor till 800 kronor skulle vi ha kunnat informera om tydligare men den är relaterad till ökade kostnader. Eventuellt överskott återinvesteras i anläggningen.

Dessutom har klubbarna en förhoppning om att det på sikt även ska finnas en slant över till barn- och ungdomsverksamheterna.

Barn och ungdomar under 20 år åker för övrigt gratis.

Peter Rune, ordförande för Täby IS Skidor

Sören Olofsson, ordförande för Sundbybergs IK Skidor

Svår att vara utan.