(rubrik saknas)

Jag är lärare i Sundbyberg. Jag har arbetat länge, fick min första klass 1981. Jag har jobbat med olika synsätt och olika läroplaner i olika kommuner, som klasslärare och i specialskolor och anser mig ha en djup och bred erfarenhet av skolvärlden.

Sundbybergs kommun har under de år jag arbetat och bott i staden verkligen gjort mycket för att förstöra skolan.

Vi kan bara backa till när gamla Sundbybergsskolan såldes och gjordes om till bostadsrätter (allt detta under socialdemokratisk ledning!). Ack denna fantastiska gamla skola, vad den hade behövts i centrala Sundbyberg i dag då staden växer så det knakar.

Hallonbergsskolan kördes i botten. Först byggdes den om för dyra pengar, sedan lades den ned. Sundbybergs bästa skola lokalmässigt, med innergård där barnen kunde påta och jobba med miljön, en fantasifylld skolgård med träd och berg och den bästa aulan där många shower gjordes.

Men varje år gjorde ledningen omorgansationer. Till slut tappades elevunderlag och skolan stängdes. De kompetenta lärarnas hade strålande förslag på hur vi skulle kunna göra skolan mer attraktiv med bland annat olika inriktningar. Men ingen lyssnade på oss. I stället renoverades lilla Örskolan där ett fåtal elever får plats.

I dag har barnen i Hallonbergen ingen kommunal skola. Är det jämlikt? Föräldrarna, många av utländsk härkomst, kan inte göra sina röster hörda så som till exempel föräldrar i Duvbo och ursvik. Detta gör förstås att vi tappar elever till andra kommuner.

Nästa ” tabbe” Sundbyberg gjorde var att sälja marken där Lötgymnasiet, en fin och inte så gammal skola låg. Gymnasiet hade alla förutsättningar att bli en succé. Gymnasiet låg mitt i Sundbyberg med idrottsanläggningar utanför. Det hade kunnat bli landets främsta sportgymnasium. I dag har vi inget riktigt gymnasium i Sundbyberg, en kommun som växer så det knakar.

Utanför Ängskolan byggs två jättehus som snart fylls med barnfamiljer. Var ska de gå? I dag har Ängskolans klasser över 25 elever. Var finns framförhållningen? Jag blir arg och ledsen när jag ser hur Sundbybergs skolpolitik bedrivs. När ska de börja lyssna på oss lärare som vet och kan!

Lärare med lång erfarenhet