(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Kära kommun, tala om var naturen börjar” den 26 november:

Jag läste din insändare med stort intresse. Själv hör jag till de många som närmast mår illa bara av att se en skylt märkt Q-park.

Jag citerar ur Q-Parks egen hemsida under rubriken Strategi: ”Q-Parks strategi är att kombinera funktionell arkitektur och tydlig profil med kundinsikt, kvalitetssäkring och hög servicegrad. Genom att fokusera på kundnöjdhet, kompetensutveckling och innovation ser vi till att ligga steget före i branschen.”

Min personliga kommentar är: Man har valt en duktig reklambyrå – som emellertid inte har skaffat sig tillräcklig information om Q-Parks kundbehandlande och deras totala oförmåga att hantera klagomål/överklaganden.

I Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olaglig parkering står: ” Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut.”

Q-Parks svar på överklaganden är häpnadsväckande. Det är beklagligt att fastighetsägare, kommuner och bostadsbolag fortfarande anlitar företag av den här typen och tydligen inte ställer några motkrav i form av service mot kunder, smidighet vid smärre och tveksamma förseelser etcetera.

Själv har jag tvingats betala kontrollavgift vid parkering på Eneby torg, utanför vårdcentralen, när jag av misstag ställt in p-skivan fem minuter fel. Efter ett påpekande av p-vakten (när bara sju minuter passerat) – då jag givetvis bums ställde om skivan till korrekt tid – fick jag ändå böter. Besöket på vårdcentralen varade i 25 minuter. Man får parkera gratis i tre timmar.

Det är dags att ”uthyrarna” tar itu med p-bolagen, som borde skämmas!

Pontus Ekström-Oakley