(rubrik saknas)

Ängby Park förväntar man hitta i stadsdelen Ängby, men så är icke fallet utan den ligger i Blackeberg.

Ängby Park är namnet på nya bostäder byggda vid Blackebergs sjukhus. Busshållplatsen vid nämnda bostadsområde heter Blackebergs Gård kan tilläggas.

Hur är det möjligt att sätta namn på detta vilseledande sätt.

Per Axberg