(rubrik saknas)

Ett stort tack till alla volontärer, gårdsråd och föreningar som under året har givit av sin tid, kunskap och engagemang. Ihop med fantastisk personal på seniorträffar, frivilligcentral och fixartjänst har ni skapat mötesplatser med glädje, trygghet, gemenskap och delaktighet för seniorer. God Jul & Gott Nytt År!

Annika Trumstedt